Ambtenaren

Ambtenaren


 

01. NIETS  DOEN  .  
Een ambtenaar staat voor het raam van zijn kantoor.  
Een collega komt binnen en gaat naast hem aan het raam staan.     
Ze kijken samen naar de plantsoenarbeiders.  
Zegt de eerste ambtenaar: "Die lui doen nu al zeker drie uur helemaal niets!"  
 

02. SLECHT EXCUUS  .    
Een ambtenaar komt 's morgens te laat op z'n werk.  
Hij zegt tegen z'n chef:  "Ik heb me overslapen, mijnheer".    
Waarop de chef antwoordt: "Verrek, slaap je dan thuis ook nog?"  

03. DUTJE.  
Een ambtenaar zit  koffie te drinken.  
De kantine-juffrouw vraagt hem: "Wilt u nog een tweede kopje?"  
"Neen, dank u wel, anders kan ik vanmiddag niet slapen!"  

04. WERKEN.  
Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de minister:    
"Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?"  
Zegt de minister: "Iets meer dan de helft..."  

05. SLIMME KAT.  
In het Ministerie zitten muizen  in het archief.  
De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan te werven.  
Na enkele maanden is de toestand fel verbeterd.  
Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief.  
Maar zegt de directeur, hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangeworven?  
Zegt een medewerker: "Ja maar die kat is nu vast benoemd!"  

06. INSEKTEN.  
Een man komt binnen in het bureau van een ambtenaar en   bemerkt dat daar een insectenprobleem heerst.  
"Wat zitten hier veel vliegen" zegt de man.    
"Ik weet het" zegt de ambtenaar "17..."  

07. DE SNELSTE.  
Er zitten 3 jongens op een schoolplein.  
Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van  de wereld."    
"Hoezo?" vragen de andere twee.  
"Nou mijn vader is  F-16 piloot."    
Waarop nummer 2 antwoordt:  
"Dan is mijn vader  sneller want die is astronaut."  
Reageert nummer 3:  
"Dan is mijn  vader sneller,  
die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al thuis."  

08. ALI.  
Er komt een man bij de balie van  de belastingsdienst.     
"Ik zou graag Ali willen spreken."  
De  medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?"    
Waarop de man  zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel !"  
De medewerker van de  belastingdienst antwoordt korzelig: "Hier werkt geen Ali Baba!" 
De man  antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!"

 

 


Sollicitatie bij een notaris.

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af  te stempelen.

En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn,
 moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen.
 
De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de notaris vraagt of hij tot 10 kan tellen.

"Ja, natuurlijk," antwoordt de man "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0"
 "Ja goed," zegt de notaris, "maar kun je dat ook vooruit ?"

"Nee," is het antwoord, "Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt en daar telden we altijd zo."

"Niet geschikt ! Ik wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. even de volgende naar binnen."
 
De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij  tot 10 kan tellen zegt:

"Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. !"
 "

Ja, maar kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de normale volgorde ?"

"Nee," zegt de man,  "Ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik de huisnummers naliep."
 "Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b. !"
 
De notaris weer, "kunt u tot 10 tellen ?"

De derde kandidaat: "Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10."
 "Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt ?"

"Nou, bij de gemeente."
 "Bij de gemeente ? Daar sta ik van te kijken.

Zeg eens, niet dat het nodig is, maar kunt u ook  verder tellen dan 10 ?"

"Maar natuurlijk,   boer,   vrouw,   koning,   aas !"